Revizija


Ako Vas Zakon o računovodstvu i reviziji obavezuje na reviziju finansijskih izvještaja, ili ste malo preduzeće, uspješno poslujete i stekli ste svoju poziciju na tržištu, i imate potrebu da neko neovisan i stručan ocijeni vaše poslovanje, naročito u smislu usklađenosti sa zakonskom regulativom, i uočavanjem neiskorištenih prednosti.

Ako ste neprofitna organizacija, nevladina organizacija ili udruženje građana, a osnivači, investitori ili donatori zahtijevaju reviziju poslovanja ili projekata:

svojim iskustvom, i profesionalnošću, u mogućnosti smo stručno nezavisno i objektivno
izvršiti :
  • reviziju finansijskih izvještaja privrednih društava
  • reviziju finansijskih izvještaja neprofitnih i nevladinoh organizacija i udruženja građana
  • reviziju poslovanja
  • revizija posebnih namjena/povećanje kapitala,spajanja ../