O nama


Pro konto d.o.o. za reviziju, računovodstvo i konsalting je pravni sljedbenik Preduzeća za Računovodstvene usluge „Rittrer“ d.o.o.Tuzla osnovanog 1996 god,upisano u registar privrednih društava kod Općinskog suda u Tuzli , pod brojem, MBS :1-1769.

Pod sadašnjim imenom djeluje od 2008.godine.

Licencu društva za reviziju posjeduje od maja 2012.godine

Poduzeće ima 3 stalno zaposlena , jednog ovlaštenog revizora, i više vanjskih saradnika iz raznih oblasti

Kadrovi :

Amira Jusufović , dipl, ecc,
-ovlašteni revizor

Nihad Jusufović , dipl, ecc
-prokurista društva
-stalni sudski vještak ekonomske struke

Dokumenti,Licence, certifikati, rješenja