Računovodstvo


Ako ste.......

Novosnovano društvo ili vodite društvo koja trenutno nije aktivno?

Sredstva su Vam ograničena, a državne institucije zahtijevaju blagovremeno izvještavanje o
Vašim poslovnim aktivnostima ,bez obzira što se radi o relativno malom broju aktivnosti?
Pro konto umjesto Vas obavlja poslove računovodstva i financijske operative, a na
području poreznih propisa i zakonske regulative osigurava Vam znanje i iskustvo na koje se možete osloniti. Prepustite nama brigu o računovodstvu ifinancijskoj operativi, a Vi se koncentrirajte na zadatke koje ste sebi postavili osnivanjem društva!

Društvo koje nema vlastitu računovodstvenu službu !

Dostigli ste zadovoljavajući stupanja razvoja , a računovodstvo ne klapa, gubite se u moru propisa,opslužuje vas računovodja iz podruma, nosite mu papire na vrata, plaćate ga u kešu, nabavljate mu spajalice, registratore .

Pro konto će Vam ponuditi kompletnu uslugu i pravo rješenje maksimalno prilagodjeno Vašim potrebama.

Društvo sa vlastitim računovodstvenom i finansijskom službom !

Imate vlastito računovodstvo, tržište je konkurentno, niste sigurni da li dalje ulaganje u razvoj računovodstvene funkcije profitabilno?

Nudimo kompletan ili djelimičan prelaz sa internog na vanjsko računovodstvo, i upravljanje.

Zašto ulagati u skupu režiju , prepustite to nama. Strano predstavništvo ili društvo kćerka strane firme

Društvo kćerka strane firme, u obavezi je računovodstvo voditi po propisima zemlje u kojoj radi.

Strano predstavništvo nije u obavezi voditi računovodstvo, ali ako zapošljava osoblje iz Federacije, u obavezi je plačaćati poreze i doprinose .

Pro konto preuzima cjeloku pnu podršku

Neprofitna organizacija-udruženje građana

Uz realizaciju vaših ciljeva , stoji i obaveza sastavljanja računovodstvenih izvještaja, i izvještavanje državnih institucija, a u tome vam pružamo rješenja koja će Vas zadovoljiti .

Javna ustanova bez vlastite računovodstvene službe

Ustanova ste od javnog interesa, zadatke vam postavljaju osnivači, finansirate se iz budžeta ili iz vlastitih prihoda. U obavezi ste računovodstvo voditi po propisima za budžetske korisnike.Budžet je ograničen , a organizacija vlastite službe je neizvodljiva. Spremni smo se uklopiti u budžet , i preuzeti računovodstvoa i računovodstveno izvještavanje.

Društvo u stečaju, društvo u prestanku obavljanja djelatnosti ili društvo u
likvidaciji

Svako od nabrojanih stanja društva zahtijeva kompletne računovodstvo i računovodstveno izvještavanje državnih organa poreznih uprava , suda.

Iza nas je više uspješnih računovodstvenih praćenja stečaja , likvidacije i prestanka, te nam se možete obratiti i za ovu vrstu usluga.

Pravna i fizička osoba , i trebate vještačenja iz ekonomsko financijske
oblasti

Jusufović Nihad dipl.ecc

Stalni sudski vještak ekonomske struke, podoblast finansije

++387 35 253 122
++387 61 130 845